Taideopetus

IMG_6974.jpg
MandalanVoima.JPG
 

Opiskelin taiteiden maisteriksi Aalto Yliopiston taiteen laitoksella taidekasvatuksen koulutusohjelmassa. Ensimmäisenä opiskeluvuonna korkeakoulussa menin mukaan Improvisaatioryhmään.

En osannut silloin edes aavistaa kuinka suuri merkitys yhdellä kurssilla tulee olemaan elämääni, ihmissuhteisiini ja opetukseeni. Improvisaatio auttaa ymmärtämään ryhmädynamiikkaa, se synnyttää sallivia ja vastaanottavaisia, aitoja vuorovaikutustilanteita.

Maisterin opinnäytetyöni käsitteli huumorin ja taideimprovisaation tietoista tuomista kouluopetukseen. Olen opettanut useita erilaisia kansainvälisiä nuoriso/nuoriso-ohjaaja -projekteja sekä opettajien syventäviä koulutuksia Suomessa. Teemoina on ollut mm. Ympäristötaide, sarjakuva, sekä huumori/taideimprovisaatio. Opettajuus on minulle kuten kompassina olo – olen antamassa suuntaa visuaalisessa maailmassa. Minua ei kiinnosta antaa valmiita ”ylhäältä tulevia” vastauksia kenellekään, vaan enemmänkin auttaa ihmisiä löytämään oma mielenkiinnon kohde, löytää itselle sopivia taiteentekemisen tekniikoita, sekä auttaa kasvamaan ihmisenä.

Tällä hetkellä opetan Mandaloiden voima -lyhytkursseja, sekä suunnittelen uusia verkkokursseja.

 
MandalanLuonti.jpg
Mandalanvoima2.JPG