Djuryoga – populära yogakortlek för barn på Svenska!

Djuryoga_merimort

Under barnyogaledarutbildningen blev jag bekant med Meri Morts djuryogakort, och blev förtjust. 

Bilderna på korten var tydliga och det var lätt att observera djurens ställningar dvs. asanas. Bilderna är dessutom roliga, tilltalande för barn och färgerna var behagliga. Då nändes jag ännu inte skaffa korten då det kändes utmanande att simultantolka dem för barngruppen. 

Men till min stora glädje gav Meri Mort mig möjligheten att testa dessa härliga djuryogakort då den första upplagan på svenska utkom i slutet av februari.

För att fira detta ordnade vi en något intensivare yogastundsperiod under två veckor. Det var främst 3-4 åringarna som fick delta, men också några 2-åringar (ja ni såg rätt 2- åringar!). Jag hade 6-8 barn i gruppen och yogastunden varade i ca 20-25minuter.

Joogasammakko13.jpg

Till att börja med använde jag korten som komplement i de yogasagor som jag haft med barnen. När vi letade efter en skatt ”hjälpte” yogakortens djur oss att hitta nya ledtrådar då vi gjorde de asanas som vi såg på korten. Jag lade märke till att barnen ivrigt gjorde de ställningar som fanns på korten. De ville vara duktiga och kunna själv. Som pedagog var det intressant för mig att observera barnets grovmotoriska färdigheter och dess kroppsmedvetenhet. Alltid gjorde inte kroppen som barnet ville, men det var inte det som var viktigt utan att alla var med och hade roligt. Vi diskuterade också med barnen hur det kändes att vara respektive djur (ställningen) och avslutade med att andas in känslan som blev kvar i kroppen efter att vi gjort asanan (t.ex. hårt bultande hjärta då vi hoppat som grodor).

Snabbt kom jag också underfund med att mina dagisbarn hade egna favoritasanas:

- grodan, för att den var rolig och aktiv, det blev mycket skratt och förtjusta rop

- krokodilen, den var spännande och lite farlig, asanan var lätt för dem att göra och samtidigt lugn och skön

- fladdermusen, asanan var ganska lätt för dem och det var roligt att vara upp och ner, väckte skratt och glädje

djuryoga_grodan

Korten i sig är mångsidiga. Man behöver inte vara pedagog eller barnyogaledare för att använda dem. De passar vem som helst.

Och eftersom de är så tilltalande för barnen är de ypperliga att använda i många olika situationer. T.ex. använder jag dem på dagis under övergångssituationer, samlingsstunder eller för att öva eller väcka koncentrationen.

De kan användas vid Kims lek, så att man t.ex. har fem kort, tar bort ett och så skall barnet med en asana visa vilket kort som saknas. Eller ha korten i en påse (ca 10-12) och så får ett barn i taget dra ett kort och visa asanan åt de andra som skall gissa vilket djur det föreställer eller så gör vi asanan alla tillsammans. Det är viktigt att inte ta för många kort åt gången. Barn är ju som känt kreativa och hittar också själva på användningssätt. Kortens mångsidighet kommer också fram i att man faktiskt kan diskutera djuren på korten – deras ursprung och annan fakta .

Det har tilltalat mig att det bland korten finns både så kallade aktiva kort, där barnen får röra på sig så de blir andfådda och pulsen stiger, samt att det finns nerlugnande kort, där man eventuellt gör tänjande rörelser eller bara är stilla, då pulsen blir långsammare och barnet känner lugnet. Det är viktigt för barn att även få verktyg att varva ner. Det finns även vuxna som skulle behöva detta.

Förutom att yogastunderna med yogakorten har varit roliga, lett till mycket skratt, ökat barnets kroppsmedvetenhet, motoriska färdigheter och koncentration har mina kolleger nämnt att de har lagt märke till något annat som hänt. De barn som haft yogastund på förmiddagen har varit lugnare och mer harmoniska resten av dagen.

Som pricken över i:et har även barnens föräldrar fått njuta av yogastunderna. Barnen har nämligen fört hem det de har lärt sig. Jag har fått höra av flera föräldrar att barnen hemma blivit små yogainstruktörer som lett yogastunden åt föräldrarna. 

Tack Meri Mort för dessa underbara, mångsidiga yogadjurkort, de kommer att fortsättningsvis ge oss många fina, roliga stunder!

Shop till Finland i här.

Snart tillgänglig i Sverige också!

^^^^^^^^

GÄSTSKRIVARE: Catja Correa, lärare inom småbarnspedagogik, utbildad Mindfulnessinstruktör och framför allt Barnyogaledare.

“För tillfället jobbar jag i Munksnäs Småbarnsskola Sedmigradsky i en barngrupp med 1-3 åringar. I vårt daghem finns platser för 49 barn från åldern 1-6år. I april 2017 hade jag glädjen att delta i en barnyogautbildning ledd av Anna Slåen och efter det har jag regelbundet lett yogastunder för barn i olika åldrar och grupper på vårt daghem. Glädjen under yogastunderna och efteråt har varit ömsesidig.”

^^^^^^^^^^^

Djuryoga videos på Finska här!

Photos från blogger och Meri Mort.

Meri